• slider image 246
  • slider image 247
  • slider image 248
  • slider image 250
  • slider image 258
  • slider image 297
  • slider image 298
  • slider image 304
:::
學務主任 - 學務處 | 2021-07-02 | 點閱數: 600
  •  
    1) 395070400Y0000000_0806618A00_ATTCH1.pdf
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2021年10月26日 17時18分
55
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動