• slider image 234
  • slider image 235
  • slider image 236
  • slider image 237
  • slider image 238
  • slider image 239
:::

教育新知

RSS http://www.paes.tn.edu.tw/modules/tadnews/rss.php?ncsn=6
:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2019年09月23日 09時03分
57
空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
極少數異常敏感人群應減少戶外活動